Join catalogue
(HS 2017) رمز المنتج
902229
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, including radiography or radiotherapy apparatus; (for other than medical, surgical, dental or veterinary uses)
عدادات توزيع الغاز وإشعاعات ألفا وبيتا وغاما والنيوترون
DESCRIPTION
تستخدم لتسجيل أشعة ألفا وبيتا وغاما ونيوترون